Aviso legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), 29ECOLOGICA SLU informa que és titular del lloc web ecologic.ressò. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, 29ECOLOGICA SLU informa de les següents dades:

El titular de este sitio web es 29ECOLOGICA SLU, con CIF B61978151 y domicilio social en CARRETERA POMAR, 12, 08915, BADALONA (BARCELONA), inscrita en el Registro Mercantil, en el tomo 31731, folio 0111, hoja 199947 e inscripción 1.

L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@ecologic.eco info@ecologic.eco

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de 29 ECOLOGICA SLU confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de 29 ECOLOGICA SLU, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de 29 ECOLOGICA SLU proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per 29 ECOLOGICA SLU per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per 29 ECOLOGICA SLU contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

29 ECOLOGICA SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

29 ECOLOGICA SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, 29 ECOLOGICA SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

29 ECOLOGICA SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 29 ECOLOGICA SLU con CIF B61978151 y domicilio social sito en CARRETERA POMAR, 12, 08915, BADALONA (BARCELONA), con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, 29 ECOLOGICA SLU informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

29 ECOLOGICA SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que 29 ECOLOGICA SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@ecologic.eco info@ecologic.eco

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

29 ECOLOGICA SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de 29 ECOLOGIC SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de 29 ECOLOGICA SLU.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de 29 ECOLOGICA SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de 29 ECOLOGICA SLU.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

29 ECOLOGICA SLU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. 29 ECOLOGICA SLU té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Presupuesto
close slider

Sol·licita pressupost

Demana el teu pressupost sense compromís.