Destrucció de documents

Proposem solucions adaptades a les necessitats dels nostres clients per a la recollida, destrucció i reciclatge de documentació que conté informació confidencial i/o dades personals, així com aquella considerada no confidencial que ja no es desitgi conservar.

Dades bàsiques
o confidencials?

DADES BÀSIQUES

son les que no es consideren especials ni de condemnes i delictes penals. 
Destrucció documents no confidencials

DADES ESPECIALS

son aquelles dades relatives a l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genèriques o biomètriques que permetin la identificació unívoca d’una persona, dades relatives a la salut o a la vida i orientacions sexuals.
Destrucció documents confidencials

DADES DE CONDEMNES I DELICTES

Son aquelles dades relatives a condemnes i delictes penals ó mesures de seguretat afins.
Destrucció documents confidencials

Destrucció documents no confidencials

Recollida i reciclatge de tot tipus de documents no confidencials garantint el compliment de la normativa de seguretat i protecció. 

 • Entreguem gratuïtament contenidor/s de cartó resistent per dipositar els documents per reciclar.
 • Recollides il·limitades per buidar els contenidors – segons població. 
 • Custodiem la documentació des de la seva recollida fins a la seva destrucció.
 • Entreguem els documents al nostre gestor de residus autoritzat on es trituren fins a quedar il·legibles i posteriorment es reciclen.
 • Emetem certificat de destrucció i reciclatge.

Destrucció de documents
confidencials

Recollida, destrucció certificada i reciclatge  de tot tipus de documents que continguin dades confidencials garantint el compliment de la normativa de seguretat i protecció. 

 • Entreguem contenidor/s de seguretat tancats per dipositar la documentació confidencial.
 • Recollim la documentació a conveniència, be de forma puntual pactada prèviament o be de forma programada sense necessitat d’avisar, per traslladar-la amb el nostre vehicle autoritzat.
 • Custodiem la documentació des de la seva recollida fins a la seva destrucció garantint el compliment de la normativa de seguretat i protecció.
 • Destruïm els documents a nivell P-3 a les nostres instal·lacions de seguretat segons les normatives UNE-15713 de “destrucció segura de material confidencial” i DIN-66399.
 • Entreguem el residu triturat al nostre gestor de residus autoritzat per procedir al seu reciclatge.
 • Emetem certificat de destrucció a nivell P-3 i reciclatge.
 • Emetem i signem contracte de protecció de dades per garantir la confidencialitat.

Serveis
de recollida

Disposem d'un sistema de recollida a mesura
segons la necessitat:

Bàsica

Acudim de manera gratuïta després de rebre l'avís de buidatge.

Programada

Acudim de manera gratuïta amb la periodicitat indicada prèviament sense necessitat d'avisar-nos.

Els nostres contenidors

Contenidor de cartró tancat de Seguretat per a documents confidencials

Capacitat 90 litres
Mesuras: 66x40x38

Contenidor de cartró per a ús genèric. RECOLLIDA SELECTIVA

Capacitat 295 litres Mesuras: 100x59x50

Contenidor de cartró
per a paper

Capacitat 100 litres
Mesuras: 100x37x27

Contenidor d’Alumini de Seguretat tancat amb clau per a documents confidencials

Capacitat 70 litres
Mesuras: 54x36x36

Presupuesto
close slider

Sol·licita pressupost

Demana el teu pressupost sense compromís.