Preguntes freqüents

ECOLOGIC custòdia la seva documentació des de la seva recollida fins a la seva destrucció mitjançant els seus operaris autoritzats per a tractar dades personals. Aquests operaris estan subjectes a un compromís de confidencialitat que subsistirà després de la prestació de serveis.

 

Si. ECOLOGIC realitza el transport de la seva documentació en vehicles autoritzats de càrrega que impedeixen l'accés a la documentació durant el transport.

 

Si. ECOLOGIC assegura que tots els processos de destrucció garanteixen que la informació destruïda no sigui recuperable.

 
 

 Dades bàsiques: són aquelles dades que no es consideren especials i/o penals.

 Dades especials: Són aquelles dades relatives a l'origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genèriques o biomètriques que permetin la identificació unívoca d'una persona, dades relatives a la salut o a la vida i orientacions sexuals…

Dades de condemnes i delictes penals:  Son aquelles dades relatives a condemnes i delictes penals ó mesures de seguretat afins.

 

Per a destruir documentació que no contingui dades especials i/o penals recomanem usar el contenidor obert de DESTRUCCIÓ BÀSICA

 
 

Per a destruir documentació que contingui dades especials i/o penals o bé aquells que, al seu criteri, pugui considerar com a confidencials, és necessari utilitzar el contenidor de seguretat tancat de DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL

 
 
 • El nostre personal autoritzat degudament uniformat es desplaça a les seves instal·lacions i buida la documentació que ha dipositat en els contenidors que li hem lliurat prèviament abocant-la en sacs de ràfia.
 • Tanca els sacs i els carrega en el nostre vehicle autoritzat per al transport.
 • Arriba al Gestor de Residus on identifica el transport i descàrrega la seva documentació.
 • El gestor de residus col·loca els documents en la cinta transportadora, passant-los per la destructora quedant totalment il·legibles, i a continuació els condueix a la premsa que confecciona una bala de paper d'aproximadament una tona mètrica.
 • La bala de paper, juntament amb unes altres, es re-adreça a la fàbrica que finalment ho converteix en paper reciclat.
 • Lliurem els documents de nivell bàsic, és a dir, que no contenen dades especials, penals o de condemnes, al Gestor de residus juntament amb diversos tipus de papers com: periòdics, revistes, fullets, catàlegs i arxius en general no confidencials.
 • Junts passen el procés esmentat anteriorment.
 
 
 • El nostre personal autoritzat degudament uniformat es desplaça a les seves instal·lacions i recull el contenidor de seguretat i l'etiqueta amb l'ANEU (identificador), el nom, la data de recollida i el nom de l'operari responsable.
 • En cas que ho precisi, li lliura un nou contenidor etiquetat en blanc.
 • L'operari carrega el/els contenidor/és de seguretat identificats en la furgoneta autoritzada i es desplaça a les nostres instal·lacions.
 • Arriba a les nostres instal·lacions i delega la gestió al nostre operari encarregat de destruir la documentació confidencial.
 • El nostre operari comprova les dades de l'etiqueta de cada contenidor i l'inscriu en registre d'entrada de destrucció de dades confidencials i ho emmagatzema en la zona de destrucció –espai d'accés restringit que compleix les mesures de seguretat-.
 • L'operari procedeix a l'obertura del contenidor mitjançant un cúter (quan es tracta del contenidor de seguretat de cartó) o mitjançant clau (quan es tracta del contenidor de seguretat metàl·lic) i procedeix a l'entrada de la documentació en la màquina destructora.
 • L'operari registra les hores d'entrada i sortida i finalització de la destrucció.
 • La documentación confidencial queda destruida a nivel P-3. Esto significa que la medida a la que queda triturado es de hasta 320mm2 de superficie.  (Una hoja DIN-A4 quedaría troceada en más de 190 fragmentos). 
 • La instal·lació on s'efectua la destrucció compleix amb totes les mesures de seguretat, quedant tancada amb clau i tenint accés solament la persona responsable d'aquesta comesa.
 • El procés es registra mitjançant cambra gravadora les 24 hores.

Recollim i destruïm qualsevol altre suport d'informació.

Amb previ avís del client, es poden destruir suports d'emmagatzematge de dades com: 

 • Òptics: CD, DVD i Blue-Ray, …
 • Magnètics: Disquet, disc dur i altres suports similars com a targetes de memòria, pen drive, unitats de cinta, casset, etc.
 
 

Cuida dels oceans. RECICLA

ECOLOGIC ESTÀ PER AJUDAR-TE
Pressupost
close slider

Sol·licita pressupost

Demana el teu pressupost sense compromís.