Konpromisoa

Konpromiso honek laburki jasotzen du zein den Ecologicen egitekoa, alegia, ingurumenari dagokionez modu arduratsuan jardutea eta interes-taldeekin, hots, langile-taldearekin, bezeroekin, hornitzaileekin eta laguntzaileekin, dituen harremanetan portaera arduratsua eta adeitsua bermatzea.

Gure interes-taldeekin hartutako printzipioak

Gure taldearekin
hartutako konpromisoa

 • Pertsona oro errespetatuta, baloratuta eta partaidetzazko sistema batean integratuta senti dadin ahalegintzen gara.
 • Beharrezko baliabideak eta prebentzio-neurriak eskaintzen ditugu nork bere eginkizunak segurtasunez eta ingurune osasungarri batean bete ahal izan ditzan.
 • Lanpostu bakoitzeko lanbide-garapena eguneratzeko prestakuntza-planak antolatzen ditugu eta, horrela, bai gaitasun berriak eskuratzea bai helburu pertsonalak lortzea ahalbidetzen dugu.
 • Laneko betebeharrak, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egiteko orekatze-neurriak sustatzen ditugu.
 • Taldekide guztiek errespetuzko eta inpartzialtasunezko tratua jasotzen duten lan-ingurunea sustatzen dugu, aukera-berdintasuna bultzatuz eta diskriminazio-mota oro deuseztatuz, lan-ingurune atsegina eta segurua bermatzeko.
 • Partaidetzazko zuzendaritza, komunikazioan, elkarrizketan, motibazioan eta talde-lanean oinarritua, bultzatzen dugu.

Gure taldeak
hartutako konpromisoa

 • Indarrean dauden eta taldearen jarduerari aplikatu behar zaizkion legeak eta araudiak betetzen direla zaintzea.
 • Ecologicek bere bezero eta hornitzaileekiko hartutako konpromisoak eta betebeharrak errespetatzea.
 • Bere eginkizunak betetzean arduraz jardutea, zerbitzu eraginkorra eta kalitatezkoa eskaintzeko.
 • Eskuragarri dauden lan-tresnak egokiro kudeatzea eta ekipamendua modu arduratsuan erabiltzea.
 • Eskura duen informazio konfidentziala babestea eta hornitzaileei, bezeroei eta hirugarrenei dagokienez datu-babesari buruzko araudia betetzea.

Gure bezeroekin
hartutako konpromisoa

 
 • Bezeroen gogobetetasuna bermatzen duen kalitatezko zerbitzua eskaintzea eta haien iradokizunak eta hobetzeko proposamenak aintzat hartzea.
 • Gure helburuak bezeroen beharrekin bat etorraraztea, haien beharrak eta itxaropenak betetzen dituzten zerbitzuak emanez.
 • Aholku profesionalak ematea behar bakoitzerako irtenbide egokiena eskaintzeko.

Gure hornitzaile eta laguntzaileekin
hartutako konpromisoa

 
 • Bai hornitzaileek bai Ecologicekin diharduten azpikontratistek araudia betetzen dutela zaintzea.
 • Ingurumenarekin eta lan-segurtasunarekin lotutako betekizunak betetzen diren etengabe ebaluatzea.

Ingurumenarekin
hartutako konpromisoa

 
 • 1992tik, birziklatzearekin konprometituta gaude eta erabakitasunez dihardugu gizarte osoa gure planeta zaintzeko zereginean inplikarazteko.
 • Ingurumenean sortzen dugun inpaktuaren murrizketa sustatzen dugu eta bai baliabideen berrerabilera bai baliabideen erabilera efizientea sustatzeaz arduratzen gara.
 • Sortzen ditugun hondakinak egokiro kudeatzeko zerbitzuak eskaintzen dizkiegu gure bezeroei.
 • Gure ekintzaren inpaktua minimizatzeko erabiltzen ditugun sistemetan berritzen dugu.
 • Garraio baimendurako gure flotaren berritzean inbertitzen dugu, pixkanaka gas natural konprimatuzko ibilgailuz edo ibilgailu elektrikoz ordezteko eta horrela gure ekintzaren ondoriozko kutsadura arintzeko.

Zaindu basoak. BIRZIKLATU.

ECOLOGIC DUZU LAGUN
Aurrekontua
close slider

Eskatu aurrekontua

Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe.