Destrucció de documentació en suport digital

Sovint no donem importància a la informació que contenen els discs dur i altres suports digitals que emmagatzemem. Destruir-los de forma adequada per garantir que les dades queden irrecuperables ens pot estalviar riscos.

Destrucció de
discos durs

Per què és important destruir físicament els discs durs?

Per eliminar la informació personal, professional, el nostre historial d’internet i altra informació privada que contenen els discs durs amb la finalitat que aquesta sigui irrecuperable, no és suficient amb esborrar, formatejar o desmagnetitzar-los, és imprescindible destruir-los al 100%. D’aquesta forma s’assegura també el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Garantir el compliment de la normativa de protecció de dades és imprescindible també a les dades emmagatzemades digitalment.

 
“Ecologic perfora els discos durs antics en el sistema H-3”.

 

Destrucció bàsica de dades

RECOLLIDA i RECICLATGE de discs durs sense destrucció confidencial (per a discs durs prèviament formatejats que no continguin dades confidencials)

Característiques del servei:

 

 • Recollim i transportem els suports digitals en la data i hora acordades.
 • Custodiem les dades dels discs durs fins entregar-los al nostre gestor de residus perquè pugui ser reciclat de forma 100% segura.
 • Emetem certificat de destrucció i reciclatge

Destrucció de dades confidencials

RECOLLIDA, DESTRUCCIÓ CERTIFICADA I RECICLATGE de discs durs, CDs, DVDs i USBs que continguin dades confidencials garantint el compliment de la normativa de seguretat i protecció.

 

Característiques del servei:

 • Recollim i transportem els suports digitals en la data i hora acordades.
 • Custodiem les dades fins a la seva destrucció aplicant el mateix procediment que utilitzem per la destrucció de documentació confidencial.
 • Utilitzem un procés mecànic de trituració que destrueix a nivell H-3 els discos durs i a nivell P-3 altres suports digitals.
 • Emetem certificats de destrucció a nivell H-3 i de reciclatge.
 • Entreguem el material destruït al gestor de residus perquè pugui ser reciclat de forma 100% segura.
 • Emetem i signem contracte de protecció de dades per garantir la confidencialitat.

Destrucció d'altres suports digitals

Recollim qualsevol volum de residus informàtics i electrònics per gestionar el seu reciclatge de forma correcta

Suports digitals òptics: CD, DVD, Blue-Ray
Suports digitals magnètics: disquetes y otros soportes similares como tarjetas de memoria, pen drive, casetes, unidades de cinta, etc.
Material informàtic: ordinadors portàtils, teclats, monitors, altaveus...
Material electrònic: cables.

Característiques del servei:
 • Valorem el tipus i el volum de material que és necessari retirar i facilitem assessorament i pressupost previ.
 • Recollim els residus en la data i hora acordades.
 • Custodiem els residus a través del nostre transportista autoritzat fins entregar-los al nostre gestor de residus autoritzat perquè pugui ser reciclat de forma 100% segura.
 • A petició del nostre clients destruïm aquests materials en el sistema P-3.
 • Emetem certificat de destrucció i reciclatge

Serveis
de recollida

Disposem d'un sistema de recollida a mida segons la necessitat:

Bàsica

Acudim després de rebre l'avís de buidatge.

Programada

Acudim amb la periodicitat indicada prèviament sense necessitat d'avisar-nos.

Els nostres contenidors

Contenidor de cartró tancat de Seguretat per a documents confidencials

Capacitat 90 litres
Mesures: 66x40x38

Contenidor de cartró per a ús genèric. RECOLLIDA SELECTIVA

Capacitat 295 litros
Mesures: 100x59x50

Contenidor de cartró per a paper

Capacitat 100 litros
Mesures: 100x37x27

Contenidor d’Alumini de Seguretat tancat amb clau per a documents confidencials

Capacitat 70 litres
Mesures: 54x36x36

Pressupost
close slider

Sol·licita pressupost

Demana el teu pressupost sense compromís.